foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


*
*
*

Witamy na stronie Centrum Rehabilitacji "Ostródzka".


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dedykowaną zarówno dzieciom, młodzieży, jak również osobom dorosłym.

W naszej placówce, oprócz rehabilitantów i fizjoterapeutów znajdziecie Państwo grono wykwalifikowanych terapeutów innych specjalności.

Na stałe współpracują z nami:

- lekarz neurolog;

- psycholog;

- logopeda;

- neurologopeda;

- terapeuta integracji sensorycznej;

- osteopata (niemowlęta i dzieci - wady postawy i skoliozy, dorośli - także kobiety w okresie okołoporodowym).

Proponowane przez nas zajęcia odbywają się w kompleksowo wyposażonych gabinetach, w bardzo miłej i życzliwej atmosferze, z pełnym zrozumieniem problemów i trudności, z jakimi borykają się Rodzice.

Zapraszamy

Żanetta Babilińska-Grodzicka

Dyrektor Centrum Rehabilitacji "Ostródzka"

 

Dane osobowe

 Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisów Centrum Rehabilitacji Ostródzka.

 Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwis Centrum Rehabilitacji Ostródzka.

 Czym są dane osobowe?

 Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez Centrum Rehabilitacji Ostródzka. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych w systemach teleinformatycznych Centrum Rehabilitacji Ostródzka, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

 Zgoda

 Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

 Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Centrum Rehabilitacji Ostródzka. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

 Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Ostródzka, 
Ostródzka 119, 03-179 Warszawa. Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod adresem:
www.rehabilitacjavojta.pl

 Podstawa i cel przetwarzania

 RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 Czas przetwarzania danych osobowych

 Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Centrum Rehabilitacji Ostródzka. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 Państwa uprawnienia

 Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:

 żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,

  • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Dane zbierane przez serwisy Centrum Rehabilitacji Ostródzka nie są i nie będą poddawane profilowaniu


Copyright © 2018 Rehabilitacja Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Rights Reserved.