Logo poziom

Mgr Joanna Russek

Joanna Russek
Mgr rehabilitacji ruchowej
Doświadczenie zawodowe prowadzenie terapii z dziećmi dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi.

Pasja zawodowa:
-Obserwowanie prawidłowego rozwoju dzieci charakteryzującego się indywidualnym tempem i wariantowością ruchową. -Diagnozowanie i określanie wczesnych zaburzeń rowojowych. -Prowadzenie ćwiczeń i wpsomagań ruchowych w oparciu o kilka metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF, SI. -Prowdzenie instruktażu pielęgnacji niemowląt dla młodych rodziców. -Zastosowanie terapii oddechowej dla dzieci z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Istotne wspomagania wdechu i wydechu dla dzieci, które samodzielnie nie zmieniają pozycji. W rytm oddechu prowadzenie wspomagań na klatce piersiowej z rozwijaniem ruchomości klatki piersiowej i sprawności obręczy barkowej. -Terapia Bobath dla pacjentów dorosłych po udarach i dotkniętych innymi schorzeniami układu nerwowego. -Dodatkowo potrafię prowadzić zabawy integracyjne dla dzieci z zaburzeniami całościowymi np. autyzm. Pracowałam jako nauczyciel wf w szkole integraacyjnej i kilka lat zajmowałam się rehabilitacją dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej w Laskach.

Zawodowo obecnie - praca w Ośrodku Rehabiltacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego z niemowlętami i dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Prywatnie mama 3 dzieci, dwóch synów i córki.

Hobby- sporowe aktywności rower, pływanie realizowane z rodziną i znajomymi.

W swojej miejscowości angażuję się w pracę samorządową. Uczestniczę w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych jak np. rajd rowerowy czy nordic walking.

Label