Logo poziom

MgrKatarzyna Hrynyszyn

Magister fizjoterapii. Certyfikowana terapeutka koncepcji NDT–BOBATH oraz terapii VOJTY. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w klinice neurologii oraz zakładzie usprawniania Leczniczego w Instytucie Matki i Dziecka. Absolwentka szkolenia Vojty prowadzonego przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V. w Monachium oraz kursów: kinesjologytaping, trójwymiarowa terapia stopy wg Barbary Zukunft–Hueber, SI – kurs I stopnia.
Po wielu asystenturach ( w okresie 2016 - 2018 ) u Pani Barbary Zukunft - Huber odbytych w Polsce i w Niemczech  i po pomyślnie zdanym egazminie w 2018 roku otrzymała licencję do prowadzenia szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z tego zakresu. Lista certyfikowanych nauczycieli na stronie: (www.zukunft-huber.de)

Zakresy działania:
• Terapia stóp oraz nieprawidłości w ukształtowaniu nóg niemowląt i dzieci wg Zukunft–Hueber.
• Instruktaż pielęgnacyjny w oparciu o metodę NDT–Bobath oraz instruktaż ćwiczeń wspomagających prawidłowy rozwój niemowląt.
• Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci metodą Vojty oraz zgodnie z koncepcją NDT–Bobath (mi.n. rehabilitacja dzieci z  zaburzeniami napięcia mięśniowego,asymetria, dysplazja stawu biodrowego, kręcz szyi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespółem Downa i innymi zespołami genetycznymiwady postawy)
• Kinesiologytaping.
• Możliwość prowadzenia terapii w języku niemieckim.
CV pod likiem: www.goldenline.pl/katarzyna-todor

TRÓJPŁASZCZYZNOWA MANUALNA TERAPIA STÓP NA PODSTAWACH NEUROFIZJOLOGICZNYCH jest oparta na podstawach neurofizjologicznych.
Wszystkie stosowane w niej ćwiczenia/pozycje mają swoje uzasadnienie i odzwierciedlenie w prawidłowym rozwoju ruchowym, a techniki rozciągania, korekcji zgodne są z fizjologią.
Metoda ta skłąda się z jasno określonej diagnostyki, w której ocenia się nie samą stopę, czy też nogę, ale całą postawę oraz wzorce ruchowe w jakich dziecko funkcjonuje z oczywistym uwzględnieniem kończyn dolnych. Przeprowadzone zostają określone chwyty diagnostyczne i badanie wg opracowanego schematu. Na podstawie tak przeprowadzonej szczegółowej oceny, przechodzi się do ustalenia programu ćwiczeń, których celem jest przywrócenie prawidłowego ustawienia, prawidłowej pracy kończyn dolnych w fizjologicznych wzorcach ruchowych. Następnie, po wykonanych ćwiczeniach stosuje się bandaże, które podtrzymują efekt terapii poprzez takie zawinięcie, które stymuluje stopę do prawidłowego ustawienia. Aby efekty terapii się utrwalały terapia musi być codziennie kontynuowana przez rodziców w domu. Wymaga ona więc pewnej dyscypliny od rodziców, jednak ma to też taką zaletę, że jeśli rodzic opanuje już wszystkie potrzebne ćwiczenia, to znacznie zmniejsza się częstotliwość spotkań z fizjoterapeutą.
Metoda znajduje zastosowanie w przypadku następujących wad stóp:
– stopa płasko–koślawa
– stopa końsko - szpotawa
– stopa szpotawa (przywiedzione przodostopie)
– stopa serpentynowa
– stopa piętowa
i innych rzadszych wad stóp oraz w przypadu zaburzeń w ukształtowaniu osi kończyn dolnych, m.in. w szpotawości i koślawości nóg poza granicami fizjologii i innych.

Label
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram