Logo poziom

Mateusz Grodzicki

Szkolenia i warsztaty:

Igłoterapia sucha

Pinoterapia

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

HVLA- manipulacje krótkodźwigniowe

Terapia manualna tkanek miękkich

Flossing w terapii i treningu

Nowoczesna Rehabilitacja Ortopedyczna - Kręgosłup

Nowoczesna Rehabilitacja Ortopedyczna - Staw Kolanowy

RTS PO ACLR

Indywidualny Trening Motoryczny U8-U12

Trening motoryczny siatkarza

Programowanie w treningu personalnym

Periodyzacja w sporcie moduł I

Ocena funkcjonalna FMS

Funkcjonalny trening sensomotoryczny

Mobilność i stabilność

Wykształcenie;

Studia podyplomowe „Fizjoterapia w sporcie” Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Magister Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Label
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram