Logo poziom

Mateusz Grodzicki

Fizjoterapia w sporcie, fizjoterapia w wadach postawy, trening funkcjonalny, fizjoterapia w ortopedii

Wykształcenie:

Licencjat - Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa
Magister - Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa

Certyfikaty:

"Terapia manualna tkanek miękkich"
"Ocena funkcjonalna FMS"
"Warsztaty obejmujące ćwiczenia korygujące" "Funkcjonalny trening sensomotoryczny" "Mobilność i stabilność"
"Flossing w terapii i treningu"
"Trening motoryczny siatkarza oraz ćwiczenia korygujące" "Programowanie w treningu personalnym"
"Periodyzacja w sporcie moduł I"

Label