Logo poziom

Żanetta Babilińska-Grodzicka

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Mazowiecka tytuł: Licencjat Fizjoterapii Warszawa w latach 2007-2010.
Medyczne Studium Zawodowe tytuł: Technik Fizjoterapii Konstancin Jeziorna w latach 1994-1997.
Szkolenia:

"Zespół hipermobilności konstytucjonalnej - terapia metodą Vojty", Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, 2015 rok

"Idiopatyczne chodzenie na palcach", Animus Medica, 2015 rok

"Kurs wprowadzający do terapii tkanek miękkich w pediatrii", Instytut Terapii Tkanek Miękkich, 2015 rok

"Poprawa funkcji kompleksu piersiowo-brzusznego", Instytut Rehabilitacji Postawy, 2014 rok

"Postural Respiration - an integrated approach to treatment of patterned thoraco - abdominal - pathomecanics", Postural Restoration Institute, 2014 rok

"Asymetria tułowia i pochylenie głowy - jako problem terapeutyczny w metodzie Vojty", Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, 2014 rok

"Interdyscyplinarność w procesie odbudowy postawy ciała i funkcji organizmu", Politechnika Opolska, 2014 rok

"Miokinetyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo-miedniczno-udowego", Postural Restoration Institute, 2014 rok

"Trójwymiarowa terapia manualna stopy" Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, 2013 rok

"Terapia metodą Vojty w zastosowaniu u dzieci ze skoliozą i wadami postawy", Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, 2013 rok

"Analiza pacjenta a mechanizmy uniku w terapii metodą Vojty", Animus Medica, 2012 rok

"Trójwymiarowa terapia manualna stopy" Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, 2012 rok

Arbait Grup Warszawa 2011

"Vojta - IVG- Refresher" kurs Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Wrocław 2010

Refresh kurs Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Wyszków 2008

Podstawowy kurs PNF Warszawa 2005

Absolwentka szkolenia na licencji Kinderzentrum Monachium Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Wrocław 2001-2003

Skoliozy idiopatyczne wg T. Karskiego Lublin 1999

Zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci, młodzieży oraz:
dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego (wzmożone lub obniżone)
asymetria ułożeniowa ciała
dysplazja stawu biodrowego
kręcz szyi
przepuklina oponowo-rdzeniowa
uszkodzenia splotu barkowego
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Zespół Downa i inne zespoły genetyczne
skoliozy
wady kolan i stóp
wady postawy

Żanetta Babilińska-Grodzicka

więcej→

Klaudia Kowalska

Trenerka jogi

Prowadzę zajęcia jogi dla dzieci od 4 roku życia oraz jogę hormonalną dla kobiet w każdym wieku. Poprzez odpowiednią praktykę skutecznie redukuję krzywizny kręgosłupa, koryguję wady postawy oraz łagodzę skutki długotrwałego siedzenia. Uczę samoregulacji, poprawiam jakość życia i pokazuję jak poprzez ruch minimalizować skutki stresu. Zajęcia jogi są prozdrowotne i zapobiegawcze.

Doradztwo psychologiczne

Pracuję z dziećmi i rodzicami. Służę wsparciem w sytuacjach kryzysowych. W swojej pracy koncentruję się na dobrostanie jednostki i jej zasobach. Zajmuję się identyfikowaniem przekonań kluczowych oraz myśli automatycznych, a następnie ich modyfikacją. Uczę samodzielnego monitorowania swojego stanu emocjonalnego. Stosuję metody relaksacyjne Jacobsona i Schultza
oraz techniki wizualizacji.

Wykształcenie

2024-2025 Studia podyplomowe „Relaksacja i joga” Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

2020-2024 Mgr „Psychologia ze specjalizacją kliniczną” SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny

2015-2020 Mgr „Etnologia i antropologia kultury” Uniwersytet Warszawski

Cennik:

Praktyka indywidualna (45 min jogi + 10 min medytacji) - 90 zł

Grupa 2-osobowa (45 min jogi + 10 min medytacji) - 70 zł (za osobę)

Grupa 3-osobowa (45 min jogi + 10 min medytacji) - 60 zł (za osobę)

Grupa 4-osobowa (45 min jogi + 10 min medytacji) - 50 zł (za osobę)

Doradztwo psychologiczne

Konsultacja indywidualna (45 min) - 130 zł

Konsultacja rodzinna (55 min) – 150 zł 

Klaudia Kowalska

więcej→

Mateusz Grodzicki

Szkolenia i warsztaty:

Igłoterapia sucha

Pinoterapia

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

HVLA- manipulacje krótkodźwigniowe

Terapia manualna tkanek miękkich

Flossing w terapii i treningu

Nowoczesna Rehabilitacja Ortopedyczna - Kręgosłup

Nowoczesna Rehabilitacja Ortopedyczna - Staw Kolanowy

RTS PO ACLR

Indywidualny Trening Motoryczny U8-U12

Trening motoryczny siatkarza

Programowanie w treningu personalnym

Periodyzacja w sporcie moduł I

Ocena funkcjonalna FMS

Funkcjonalny trening sensomotoryczny

Mobilność i stabilność

Wykształcenie;

Studia podyplomowe „Fizjoterapia w sporcie” Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Magister Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Mateusz Grodzicki

więcej→

Mgr.Ilona Debrzak-Adamczyk

Mgr Ilona Debrzak-Adamczyk- mgr fizjoterapii, Certyfikowany Terapeuta Metody Vojty, Terapeuta SI, nauczyciel kontraktowy

• Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki. Swoje doświadczenie zdobyłam pracując z dziećmi i ich rodzicami oraz współpracując z innymi specjalistami w różnych placówkach państwowych i prywatnych. Ponadto cały czas biorę udział w szkoleniach zakresu diagnozy i terapii dzieci z rożnymi problemami. W swojej pracy zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowo- mięśniowej, zespołami genetycznymi, zaburzeniami sensomotorycznymi, wadami postawy.

Szkolenia:

• Metody Vojty-szkolenie na licencji Kinderzentrum Monachium Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Polskie Stowarzyszenie Vojty • Szkolenie z zakresu wczesnej interwencji. Elementy diagnozy i terapii • dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym • Szkolenie ,,Ocena Neurorozwojowa Niemowląt - wczesna interwencja” • Mechanizmy unikania w motoryce spontanicznej i odruchowej lokomocji – Polskie Stowarzyszenie terapeutów Vojty • Diagnoza procesów integracji sensorycznej -Fundacja Okno • Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa” Fundacja Promyk Słońca • PNF podstawowy • PNF w pediatrii • Terapeuta Integracji Sensorycznej (Certyfikat Nr 1937) • Kwalifikacje pedagogiczne – studia podyplomowe z pedagogiki ogólnej • Wady postawy w wieku przedszkolnym w odniesieniu do zaburzeń sensorycznych • Dziecko wiotkie w terapii – Animus Medica • Ontogeneza motoryczna oraz odruchy w pierwszym roku życia –Animus Medica • Zastosowanie rollera -AWF Warszawa • Bosu-kompleksowy trenning- AWF Warszawa • Obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeuty- Fundacja Okno • Dziecko Wiotkie w terapii duże – Manus Medica

Mgr.Ilona Debrzak-Adamczyk

więcej→

Judyta Stoczkowska

Jestem magistrem fizjoterapii, absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej oraz w warszawskich przedszkolach integracyjnych i poradniach rehabilitacyjnych. W Centrum Rehabilitacji Ostródzka zajmuję się fizjoterapią niemowląt, dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Uczestniczę w kursach i szkoleniach z zakresu rehabilitacji pediatrycznej, aby pogłębiać wiedzę i jeszcze skuteczniej pomagać małym pacjentom. Kursy i szkolenia: • Warsztat „Ontogeneza motoryczna 0-6 miesięcy” (Manus Medica – luty 2020) • Szkolenie „Dziecko wiotkie duże” (Manus Medica – styczeń 2020) • Szkolenie „Dziecko wiotkie” (Manus Medica – wrzesień 2019) • Vojta Workshop „Mechanizmy unikania w motoryce spontanicznej i odruchowej lokomocji” (Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty – maj 2019) • Kurs Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi (Promyk Słońca – 2019) • Kurs Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber (Kinetik – listopad 2018) • Obserwacja Kliniczna SI w ujęciu fizjoterapeutycznym (Fundacja „Okno” – luty 2018) • Stymulacja przedsionkowa z włączeniem pracy systemu wzrokowego i słuchowego (Fundacja „Okno” – listopad 2017) • Staż terapeutyczny w Fundacji „Okno” (Magdalena Okrzasa – 2015/2016) • Kurs „Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle” – I stopień (Centrum Rozwoju Relacji DROGA – 2015) • Kurs Terapia Ręki I stopień (Acentrum – 2014) • Kurs PNF w pediatrii (Reha Plus – 2012) • Kurs integracji sensorycznej – I i II stopień (PSTIS – 2011/2012) • Kurs PNF podstawowy (Reha Plus – 2011) • Kurs „Ocena neurorozwojowa dziecka – wczesna interwencja” (Kinezio – 2011) • Szkolenie „Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym” (Acentrum – 2010)

Judyta Stoczkowska

więcej→

Małgorzata Wojciechowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia kliniczna oraz pedagogika.
Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo–Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
Doświadczenie w pracy zdobyłam na licznych stażach m. in. w Klinice Budzik, szpitalach klinicznych oraz szkołach ukierunkowanych na działalność integracyjną. Moja praca to powiązanie świata nauki i zabawy, bo tylko wchodząc w „świat wyobraźni” małego człowieka jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony cel. Pomagają mi w tym uśmiech i otwartość.
Prywatnie moją pasją są gotowanie, czytanie oraz sport.

Małgorzata Wojciechowska

więcej→

MgrKatarzyna Hrynyszyn

Magister fizjoterapii. Certyfikowana terapeutka koncepcji NDT–BOBATH oraz terapii VOJTY. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w klinice neurologii oraz zakładzie usprawniania Leczniczego w Instytucie Matki i Dziecka. Absolwentka szkolenia Vojty prowadzonego przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V. w Monachium oraz kursów: kinesjologytaping, trójwymiarowa terapia stopy wg Barbary Zukunft–Hueber, SI – kurs I stopnia.
Po wielu asystenturach ( w okresie 2016 - 2018 ) u Pani Barbary Zukunft - Huber odbytych w Polsce i w Niemczech  i po pomyślnie zdanym egazminie w 2018 roku otrzymała licencję do prowadzenia szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z tego zakresu. Lista certyfikowanych nauczycieli na stronie: (www.zukunft-huber.de)

Zakresy działania:
• Terapia stóp oraz nieprawidłości w ukształtowaniu nóg niemowląt i dzieci wg Zukunft–Hueber.
• Instruktaż pielęgnacyjny w oparciu o metodę NDT–Bobath oraz instruktaż ćwiczeń wspomagających prawidłowy rozwój niemowląt.
• Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci metodą Vojty oraz zgodnie z koncepcją NDT–Bobath (mi.n. rehabilitacja dzieci z  zaburzeniami napięcia mięśniowego,asymetria, dysplazja stawu biodrowego, kręcz szyi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespółem Downa i innymi zespołami genetycznymiwady postawy)
• Kinesiologytaping.
• Możliwość prowadzenia terapii w języku niemieckim.
CV pod likiem: www.goldenline.pl/katarzyna-todor

TRÓJPŁASZCZYZNOWA MANUALNA TERAPIA STÓP NA PODSTAWACH NEUROFIZJOLOGICZNYCH jest oparta na podstawach neurofizjologicznych.
Wszystkie stosowane w niej ćwiczenia/pozycje mają swoje uzasadnienie i odzwierciedlenie w prawidłowym rozwoju ruchowym, a techniki rozciągania, korekcji zgodne są z fizjologią.
Metoda ta skłąda się z jasno określonej diagnostyki, w której ocenia się nie samą stopę, czy też nogę, ale całą postawę oraz wzorce ruchowe w jakich dziecko funkcjonuje z oczywistym uwzględnieniem kończyn dolnych. Przeprowadzone zostają określone chwyty diagnostyczne i badanie wg opracowanego schematu. Na podstawie tak przeprowadzonej szczegółowej oceny, przechodzi się do ustalenia programu ćwiczeń, których celem jest przywrócenie prawidłowego ustawienia, prawidłowej pracy kończyn dolnych w fizjologicznych wzorcach ruchowych. Następnie, po wykonanych ćwiczeniach stosuje się bandaże, które podtrzymują efekt terapii poprzez takie zawinięcie, które stymuluje stopę do prawidłowego ustawienia. Aby efekty terapii się utrwalały terapia musi być codziennie kontynuowana przez rodziców w domu. Wymaga ona więc pewnej dyscypliny od rodziców, jednak ma to też taką zaletę, że jeśli rodzic opanuje już wszystkie potrzebne ćwiczenia, to znacznie zmniejsza się częstotliwość spotkań z fizjoterapeutą.
Metoda znajduje zastosowanie w przypadku następujących wad stóp:
– stopa płasko–koślawa
– stopa końsko - szpotawa
– stopa szpotawa (przywiedzione przodostopie)
– stopa serpentynowa
– stopa piętowa
i innych rzadszych wad stóp oraz w przypadu zaburzeń w ukształtowaniu osi kończyn dolnych, m.in. w szpotawości i koślawości nóg poza granicami fizjologii i innych.

MgrKatarzyna Hrynyszyn

więcej→

Beata Bućko

Osteopata - wady postawy niemowląt i dzieci

Beata Bućko

więcej→

Dr n.med.Grażyna Banaszek

Pediatra, specjalista neurologii dziecięcej. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Vojty, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca”.

Autorka książki pt „Rozwój ruchowy niemowląt i jego zaburzenia, a rehabilitacja metodą Vojty”.

Dr n.med.Grażyna Banaszek

więcej→

Elżbieta Kamińska

neurologopeda, pedagog specjalny.

Międzynarodowy certyfikowany terapeuta Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan, Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, Terapeuta Integracji Sensorycznej – I0 i II0, Terapeuta Metody Czaszkowo-Krzyżowej (moduł I, II, III, IV, VI i VII), Terapeuta konduktywnej pracy z ciałem SANJO (moduł A, B, C), Terapeuta ręki.

Ukończyła kilkadziesiąt kursów i szkoleń z zakresu diagnozy, terapii i rehabilitacji neurologopedycznej, ortodontycznej, neurologicznej, ortoptycznej i innych. W trakcie kursu RCM Polska. Bierze również udział w konferencjach, wykładach, warsztatach dotyczących m.in. rozwoju poznawczego dziecka, fizjologii, chorób genetycznych i rzadkich. Pracuje z pacjentami z niepełnosprawnościami w różnym wieku, wymagającymi wsparcia w obszarze rozwoju mowy i języka.

Elżbieta Kamińska

więcej→
Label
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram