Logo poziom

Mgr Patryk Sutkowski

Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej wg Aures, certyfikowany terapeuta INPP, certyfikowany terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, certyfikowany terapeuta w zakresie doboru Indywidualnych, Funkcjonalnych Wkładek Sensomotorycznych IGLI Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Label