Agata Sekulska

Agata Sekulska - pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany, terapeuta JIAS, licencjonowany terapeuta wygaszania odruchów wg S. Goddard.
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studium podyplomowe w Instytucie Badań Edukacyjnych w zakresie terapii pedagogicznej oraz studium podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie organizacji pomocy społecznej. Terapeuta treningu słuchowego Johansena IAS oraz terapeuta INPP, prowadzi terapię czaszkowo- krzyżową. Doświadczenie zawodowe zdobywa w państwowych oraz prywatnych placówkach oświatowych i terapeutycznych.
Zajmuje się diagnozą i terapią w zakresie odruchów pierwotnych i posturalnych oraz trudnościami w zakresie przetwarzania słuchowego i problemami ortoptycznymi dzieci w wieku szkolnym.
W swojej pracy duży nacisk kładzie na współpracę z rodzicem. W kontakcie z dziećmi wykazuje postawę pełną ciepła, cierpliwości i życzliwości.