CENTRUM REHABILITACJI Przy Arkadii
ul. Kłopot 4, Warszawa