Konsultacje

KONIECZNIE ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - POMOŻEMY WAM!

Zaburzenia neurorozwojowe obejmują wiele nieprawidłowości zarówno rozwoju ruchowego, jak i intelektualnego oraz społecznego dziecka. Wczesne wykrycie zaburzeń może ułatwić właściwe postępowanie z niemowlęciem oraz umożliwić dalszy niezaburzony rozwój.

Rozwój człowieka jest procesem niezwykle złożonym i długotrwałym. Znajomość dokładnej ontogenezy motorycznej jest warunkiem oceny stanu pacjenta i zaplanowania terapii.

Wszystkie metody, mające zastosowanie w terapii dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi mają podstawy neurofizjologii. Cała rehabilitacja dzieci opiera się na wykorzystaniu wiedzy na temat dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego i neuroplastyczności mózgu, która pozwala na tworzenie nowych obszarów czynnościowych, na zwiększeniu gęstości neuronalnej w miejscu uszkodzenia, a na sąsiednich polach aktywacji mechanizmów kompensacyjnych i jest podstawą tzw. wczesnej interwencji. Celem rehabilitacji jest zawsze przywrócenie maksymalnych możliwości funkcjonalnych, co u dzieci widoczne jest w aktywacji prawidłowego programu ontogenezy motorycznej.

Jeśli Twoje dziecko:
- dziecko płacze stale bez konkretnego powodu,
- jego krzyk jest ostry,
- ma trudności z zasypianiem;
- ma problemy podczas karmienia – pręży się, odgina, nie umie uchwycić brodawki sutkowej lub skoordynować ssania i połykania,
- ma nadmierne reakcje lękowe podczas codziennej toalety;
- ma uporczywe kolki brzuszne,
- zbyt krótko śpi w ciągu doby (bezpośrednio po posiłku, lub jego sen jest płytki),
- jest nadmiernie spokojne, brak zainteresowania ludzką twarzą, brak wodzenia wzrokiem za przedmiotem pod koniec drugiego miesiąca życia;
- drżą mu kończyny, broda, ma drgawki;
- utrzymuje asymetryczne ułożenie ciała, stałe asymetryczne ustawienie głowy;
- patrzy chętnej tylko w jedną stronę;
- ma wzmożony wyprost kończyn;
- ma większą swobodę ruchów jednej ręki lub nogi;
- dźwignięte nogi opadają stale na jedną stronę;
- głowa stale pochylona jest na jeden bok;
- pięści mocno zamknięte i kciuk schowany w dłoni (po szóstym tygodniu życia), lub jedna pięść mocniej zaciśnięta, niż druga;
- nierówne odwiedzenie ud w stawie biodrowym;
- nierówne ustawienie stóp;
- zbyt częsty odruch Moro.