NDT Bobath

Twórcami metody byli Czesi, fizjoterapeutka Berta i jej mąż neurolog Karel Bobath, pracujący w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Na podstawie czeskiej metody szwajcarska lekarka, Elizabeth Koeng i fizjoterapeutka Mary Quinton stworzyły leczenie neurorozwojowe (Neurodevelopmental Treatment - NDT).
Koncepcja metody NDT-Bobath opiera się na obserwacjach pacjentów w różnym wieku, u których nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego. Przez porównywanie prawidłowego i patologicznego rozwoju psychomotorycznego u noworodków i u dzieci, twórcy oceniali stopień dojrzałości oraz funkcjono-wanie ośrodkowego układu nerwowego. Ocena stopnia dojrzałości układu nerwowego pozwala wcześnie wykryć zaburzenia związane z rozwojem ruchu oraz zaplanować odpowiednią rehabilitację. Celem metody jest rozwinięcie prawidłowych odruchów, które nie występują u większości dzieci z uszkodzonym układu nerwowego oraz hamowanie odruchów patologicznych i normalizacja napięcia mięśniowego.
Program rehabilitacyjny ustalany jest indywidualnie i dostosowany jest do aktu-alnych możliwości pacjenta, jednocześnie daje dziecku poczucie pewności i bezpieczeństwa, motywuje do dalszych ćwiczeń i utrwala nowo zdobyte umiejętności. Tera-peuta nadzorując ćwiczenia, stopniowo zachęca podopiecznego do podejmowania wyzwań i inicjatywy. Uczy rodziców prawidłowego prowadzenia ćwiczeń oraz specjalnego zajmowania się dzieckiem podczas codziennych czynności.
Metoda NDT-Bobath polega na stosowaniu odruchów, mających za zadanie ułatwienie ruchu oraz rozwój dziecka. Ćwiczenia polegające na prawidłowym ułożeniu ciała i ustawieniu punktów kluczowych (głowa, szyja, obręcze barkowa i biodrowa) torują pożądane ruchy, a hamują patologiczne, zmieniając się wraz z umiejętnościami dziecka i pomagając ustalić prawidłowe odruchy postawy na podstawie czynnych ruchów. Wspomaganie jednej ze stref dziecka umożliwia jednoczesne usprawnianie.
Metoda NDT-Bobath to wiele różnych technik np. poklepywanie określonej części ciała (może działać hamująco lub stymulująco), zatrzymanie ruchu w wybranej fazie i utrzymanie tej pozycji. Dzięki ćwiczeniom dziecko uczy się własnego ciała i umie się nim posługiwać w prawidłowy, celowy sposób.
Usprawnianie według metody NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie, czy zabawa z nim są naturalnym sposobem utrwalenia wzorców ruchowych wspomaganych przez fizjoterapeutę.